Ochrana osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů fyzické osoby Ing. Marcel Tesař

Datum účinnosti od: 25. 5. 2018.

Fyzická osoba Ing. Marcel Tesař získává a zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu:
  • správného poskytování ubytování
  • možnosti odpovědět na Vaše případné dotazy či požadavky
  • správného vedení naší interní evidence
K tomuto účelu shromažďujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje uchováváme na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Při návštěvě našich webových stránek nám můžete poskytnout své osobní údaje vyplněním on-line objednávkového formuláře. Požádáme Vás o poskytnutí kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo) a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Klient souhlasí s tím, aby uvedené osobní údaje byly zahrnuty do elektronické databáze fyzické osoby Ing. Marcel Tesař a aby byly shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud si v budoucnu nepřejete, abychom shromažďovali osobní údaje o Vás, můžete souhlas kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na marceltesar@volny.cz.

Máte právo požádat nás o sdělení rozsahu osobních údajů, které o Vás shromažďujeme. V případě zájmu můžete požádat mailem o kopii Vašich osobních údajů na adrese marceltesar@volny.cz.
Máte právo nás mailem kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů na mailové adrese marceltesar@volny.cz.

Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám pro použití při marketingu jejich produktů nebo služeb bez Vašeho souhlasu.

Návštěvou této webové stránky nám poskytujete svůj souhlas pro získávání, shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů podle výše uvedených pravidel. Zabezpečili jsme webové stránky odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k žádnému nepovolenému sdělení, využití, změně nebo zničení osobních údajů, které nám prostřednictvím stránek poskytnete. Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení našich webových stránek, zašlete je e-mailem na adresu marceltesar@volny.cz.

Máte možnost své osobní údaje zkontrolovat, změnit nebo požádat o jejich vymazání zasláním e-mailu na adresu marceltesar@volny.cz.

Fyzická osoba Ing. Marcel Tesař nepředává osobní údaje do jiných zemí.

Tyto stránky jsou určeny osobám, které dosáhli 18 let věku. Naše společnost vědomě osobní údaje jakýchkoliv osob mladších 18-ti let neshromažďuje. Pokud se stane, že jsme neúmyslně obdrželi osobní údaje od návštěvníka stránek, který dosud nedosáhl věku 18 let, vymažeme tyto údaje z našich záznamů. Pokud jste ještě nedosáhli věku 18 let, můžete si naše webové stránky prohlížet, ale nesmíte nám poskytovat osobní údaje. Není možné, abyste se na stránkách zaregistrovali.

Podle změny právních předpisů a nabídky našich služeb, budeme tento interní předpis aktualizovat. Zde zveřejníme jeho upravené znění. Datum účinnosti tohoto předpisu naleznete na začátku této stránky.

Potvrzuji, že poskytnutím svých osobních údajů fyzické osobě Ing. Marcel Tesař uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou pro účely, které vyplývají z objednávkového formuláře.
Dále potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a:
  • o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů
  • o svém nepodmíněném právu kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, jakož i o právu získat přístup k údajům o mé osobě a změnit je
  • o svém právu požadovat kdykoliv informace o zpracovávání mých osobních údajů

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru). Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), Vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.
Restaurace
Restaurace
Aktivity
Aktivity
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Kiosek
Kiosek